Інвестиційний банкінг ТАСКОМБАНКУ нові інструменти для інвесторів та бізнесу Економічна правда

Дуже вдячні за спільну роботу Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, адже бачимо, що вона націлена на об’єктивну роботу з ринком. Наша команда безпосередньо контактує з НКЦПФР, цей держрегулятор — наш партнер. Банк проходить ті ж процедури, що і наші клієнти. Можливо, ми на півкроку попереду, адже маємо більше аналітичних і технологічних можливостей. Наразі ми єдиний емітент в Україні, який торгує власними облігаціями на фондовій біржі. Якщо наш клієнт має намір придбати або продати конкретні цінні папери, банк надасть послуги брокера — ми знайдемо для нашого клієнта ті ціни та умови, які будуть найкращими на ринку на цей момент. Також банк може розглянути можливість рефінансувати вкладення клієнта в ліквідні цінні папери через операції РЕПО.

інвестиційна стратегія банків

По-друге, падіння котирування цінних паперів дає фахівцям КУА можливість придбати цінні папери інвестиційно привабливих емітентів по вигідній ціні, та отримати суттєве підвищення дохідності фонду, коли котирування знову підуть вверх. Раціональності формування КІП – низьким. В такому разі доцільним для нього буде впровадження стратегії «перевороту», що одночасно спрямована як на розширення кредитно-інвестиційного портфеля банку, так і удосконалення ризик-орієнтованого управління ним. При ситуації, коли банк потрапляє до 7 квадранту, логічним є використання стратегії збереження позицій, що орієнтована на підтримання високого рівня раціональності формування КІП та низького рівня його ризикованості. За умови позиціонування банку у квадрантах 6,8 або 9, пропонується до використання стратегія мінімізації ризикованості КІП. Відповідний тип стратегії за результатами дослідження рекомендовано обрати для 5 з 8 аналізованих банків. Додатний нахил кривої дохідності відображає середньоринкове очікування того, що рівень майбутніх короткострокових ставок буде вищим за поточні значення.

5. Управління інвестиційним горизонтом бан-ківського портфеля цінних паперів

На першому рівні оцінки клієнта аналізує банк-андеррайтер. На другому рівні — НКЦПФР, куди ми подаємо пакет документів. инвест престиж киев Природно, що державний орган зацікавлений у випуску на ринок інструменту, який відповідатиме очікуванням інвесторів.

Отже, дюрація кредиту дорівнює 3,8 місяця. Відсотковий ризик такого кредиту буде таким самим як у цінних паперів зі строком погашення 3,8 місяця. А це означає, що в процесі аналізу відсоткового ризику точнішою мірою чутливості є саме дюрація, а не номінальний термін обігу. Середньозважений строк погашення (дюрація) — це міра приведеної вартості фінансового інструмента, що показує середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів за цим інструментом надходять до інвестора. Дюрація показує період окупності фінансового інструмента, тобто час, через який банк зможе повернути кошти, витрачені на його придбання. Цінний папір, точка дохідності якого лежить нижче кривої дохідності, є об’єктом вигідного продажу або відмови від прид­бання, оскільки в даний момент дохідність такого інструмента занадто низька для строку його погашення, а ринкова ціна — завищена. За останні роки в міжнародній банківській практиці сформовано кілька альтернативних підходів до вибору строків інвестування, які називають стратегіями управління інвестиційним горизонтом портфеля.

НБУ знизив чистий продаж валюти до $427 млн

ТАСКОМБАНК отримав необхідну ліцензію й вже має партнерський фонд, завдяки якому реалізує стратегії інвестування, що задовольняють потреби консервативних, а незабаром і більш сміливих та охочих до великих прибутків інвесторів. На сьогодні банк успішно реалізує випуски цінних паперів українських емітентів і залучення корпоративного боргу, та виводить нову послугу з управління цінними паперами і грошовими коштами. Представлено низку інструментів, що сприяють примноженню приватного капіталу клієнтів, залученню корпоративних коштів і зберіганню цінних паперів. Проте банк пішов далі та запропонував те, чого ще не пропонували українські банки – ТАСКОМБАНК стає майданчиком, який поєднує потреби бізнесу і вкладників, надаючи послуги інвестиційного банкінгу. ТАСКОМБАНК уже понад 13 років активно працює на ринку цінних паперів і є лідером з випуску корпоративних паперів на національному ринку. Застосовується при купівлі інвестсертифікатів.

Залишити повідомлення

Метою нашого дослідження є розгляд основних моментів розвитку банківської стратегії в рамках інноваційної системи. У ході проведеного дослідження широко використано ряд методів, зокрема інституційний та еволюційний підходи, методи стратегічного розвитку інноваційних систем та способи вибору шляхів інноваційного розвитку. Перелічені методи ляжуть в основу розробки інноваційної стратегії банку. Банківські установи зобов’язані мати стільки капіталу, щоб змогли забезпечити довіру зі сторони вкладників, інвесторів, кредиторів. В умовах кризової ситуації саме капітал є найвагомішим джерелом покриття збитків та відображає рівень надійності та ризикованості банку.

Scroll to Top